Προσφορές

 
 

EΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

 
Γενική αίματος
Σίδηρος
Φερριτίνη

 
16€
 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

 
TSH
T3
T4
 
25€
 
 
 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

 
Γλυκόζη Νηστείας
HbA1c
 
15€
 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

 
PSA
 
15€
 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

 
HbsAg
HCV
VDRL
HIV
 
30€
 
 
 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 
Γενική αίματος (CBC)
Γενική ούρων
Σάκχαρο
Ουρία
Κρεατίνη
Ουρικό Οξύ
Χοληστερίνη
Ολική (TC)
Τριγλικερίδια
HDL-C
LDL-C
SGOT
SGPT
Fe
 
35€
 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 
Χρόνος Προθρομβίνης INR
 
10€
 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ

 
Χολιστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL-C
LDL-C
VLDL
Αθηρωματικός Δείκτης
ApoAI
ApoB
Lp(a)
 
40€